Software voor Bridgewedstrijden
♣
♥
Update-pagina

Hoe te installeren?

Alle functies op een rij

- Zeer snelle toegang tot ‘alle’ zitting- en wedstrijd-data in NBB-R (2.8) en Bridge-IT.

- Uitvoerige monitoring van lopende en oude zittingen.

- Direct lezen uit backups, dus NBB-R of Bridge-IT hoeft niet  geinstalleerd te zijn.

- Tonen en printen van ‘alle’ mogelijke lijsten en uitslagen, waaronder uitvoerige    frequentiestaten en scorebriefjes.

- Geldt ook voor Viertallenzittingen


Downloaden

Neem contact op voor de update of nieuw.  

Gespeelde spellen doorgeven via Internet. Werkt met MijnBridgeDrive, NBBR 2.8, Bridge-it. (NIET met NBBR3)

Denk aan: Huis-aan-Huis-drive, Kofferbridge of Cafedrive. (Alleen parendrives)

Bekijk demo

MijnBridgeDrive (MBD)

Uw eigen volwaardig Bridge-Rekenprogramma voor

Thuis-, Club- of Cafédrive.

- Scoreingave o.a. via internet (tablet,  laptop of pc) en Bridgemates.

- Bevat ALLE functies van BridgeMonitor + veel uitbreidingen.

- Importeren van NBBR-zittingen 2.8 en 4 geen probleem.

- Schaduwdraaien met NBBR2.8 en NBBR4, met alle functies voorhanden.

- Met geintegreerd Ranking-systeem!

- Rankingsysteem te gebruiken met NBBR2.8 en NBBR4.

- Bevat zeer veel nuttige functies die in NBBR ontbreken.

- Compact, zeer snel en gebruiksvriendelijk.


Downloaden

Versie: 204g

Hoe te installeren?

Interesse in het zelf maken van een kaartverdeelmachine? (dupliceermachine)

Zie de website: http://jpvdv.nl/kaartverdeler/index.html

KVexporter
Met KVexporter.exe doet u alle handelingen rond spelverdelingen
Genereren, printen, converteren

First time’ installatiebestanden:

Downloaden

Downloaden

Dit updatebestand unzippen in de map: ‘

……\Bridgekv\Kvexporter’


Versie KVexporter.exe: 104b

Lees instructie

Wat te doen bij een OCX-melding.

Interesse in het zelf maken van een kaartverdeelmachine? (dupliceermachine)

Zie de website: http://jpvdv.nl/kaartverdeler/index.html

Wat te doen bij een OCX-melding.

Import/export naar rekenprogramma’s


BRIDGEMONITOR kan blijven werken voor u.


Er wordt gewerkt aan een herschrijving van het NBB-Rekenprogramma (2.8 naar 3.0) en Bridge-It. Tegelijk hiermee wordt overgeschakeld naar een andere database voor alle wedstrijddata. Die database zal niet meer direct toegankelijk zijn.   


De vervelende consequentie van bovenstaande is dat het programma BRIDGEMONITOR niet meer zal functioneren!

U dient zich hiervan bewust te zijn!


Echter: op 12 februari 2016 heeft de voorzitter van de Ned. Bridgebond, de heer K. Vrieze, op zijn verzoek, een bezoek gebracht aan onze club om te kijken wat Bridgemonitor voor clubs kan betekenen.  

In dit onderhoud is ons toegezegd dat het NBB-Rekenprogramma versie 2.8 nog 3 á 4 jaar naast de vernieuwde NBBR-versie 3.0 beschikbaar zal blijven.

Mede dank zij uw respons hebben wij dit kunnen bereiken., dank hiervoor.Tonen van scores en scorekaart voor de spelers en zaalofficer.

Meerdere ingaveschermen, waaronder ingeven van alleen scores. (bijv: -100 ed)   

Bekijk  de schermen

Bridgematescores kwijt?

- Dit is de laatste mogelijkheid om Bridgemate-scores boven water te halen.

- Werkt ook sneller dan het een voor een uitlezen van de Bridgemates.


Dit programma is ook een onderdeel van BridgeMonitor

Versie: 102d

Plaats het gedownloade bestand in een eigen map, unzip het en maak een snelkoppeling.

Downloaden

of basisstation

Wat u mist kan gemaakt worden!

(Werkt alleen voor NBBR versie 2.8)

(Werkt alleen voor NBBR versie 2.8)

HET gereedschap voor de wedstrijdleider